Om oss

SEDAN 1930

Glor-Isol

Vår historia

Glor-Isol är varumärket med mer än 90 års erfarenhet av utveckling, produktion och tillämpning av traditionell svensk slamfärg. Vi är troligen inte den största, men vår slamfärg har besegrat alla konkurrenter i liknande oberoende tester.

Glor-Isol grundades på 1930-talet. Färghandlaren Thord Schunnesson från Stehag, Sverige, var inte nöjd med kvaliteten på de vanliga varumärkena slam- eller rödfärg som svenskarna hade målat sina hus med i århundraden: Skydd, färgbeständighet och hållbarheten(av oanvänd färg) måste förbättras. Baserat på sin egen kunskap och erfarenhet utvecklade Thord med hjälp av pigment från koppargruvor i Falun "Glor-Isol Torrslamfärg".

Valet att tillverka en torr färg (i pulverform) var lika lysande som banbrytande. Hållbarheten var plötsligt inte längre någon begränsning. Den ambitiöse Thord måste omedelbart ha insett att "utelämnandet" av lösningsmedel och bindemedel innebar enorma besparingar i lagring och transport.

Det unika Glor-Isol-receptet, som idag används för tillverkning av ”Glor-Isol Original” - Torrslamfärg, visade sig också ge en enormt större hållbarhet och skydd av det behandlade träet. Detta skedde inte obemärkt.

Vid olika testverksamheter med färg i Skåne fram till 1940 bevisades de överlägsna skyddsegenskaperna hos rödfärg tillverkade med Glor-Isol Torrslamfärg. Från och med nu ökade produktionen av Glor-Isol stadigt. Medan produkten ursprungligen endast var känd i Skåne, blev det snabbt populärt i resten av Sverige.

På grund av den enkla tillgängligheten i säckar i "Lantmännens" -affärskedjor har många svenska bönder skyddat sina hus och lador med Glor-Isol. Den verkliga framgången för Glor-Isol kom när svenska Statens Järnvägar valde Glor-isol produkten med vilken all röd träutrustning och alla byggnader (godsvagnar, stängsel, uppställningsplatser och stationer) målades. Under samma period valde den svenska armén och det svenska vägverket också Glor-Isol färgpulver för underhåll av deras röda träutrustningar och byggnader.

Glor-isol hade stor framgång och blev ett begrepp i hela Skandinavien under 1940 och fram till 1960-talet. Med 30 till 50 ton torrslamfärg per år var Norge den största exportmarknaden, men Glor-Isol Torrslamfärg hittade också vägen till Kanada, Finland och Ryssland.

Fram till slutet av 1960-talet kom pigmentet i Glor-Isol från koppargruvor i Falun. Ägaren till dessa gruvor (som också är ägare till annat varumärke slamfärg) beslutade då att inte längre leverera pigmentet till Glor-Isol. Det innebar slutet på den storskaliga produktionen av Glor-Isol. Under åren som följde lyckades Thord Schunnesson basera sitt recept på ett annat, oorganiskt järnoxidpigment. Detta nya pigment visade sig inte bara vara mycket bättre i färgfasthet än originalet utan det innehåller inte heller några skadliga ämnen så som koppar och kadmium. Under 1970-talet sålde Thord Schunnesson sitt Glor-Isol-färgpulver endast i Skåne, tills personliga skäl tvingade Thord att helt och hållet sluta med produktion och försäljning.

Hade målaren Nisse Westerström inte av misstag kommit i kontakt med Thord Schunnesson 1980, skulle det antagligen inneburit slutet på Glor-Isol. Som erfaren målare förstod Nisse omedelbart att Thords recept var speciellt och 1981 tog han över receptet och produktionen av Glor-Isol.

Efter övertagandet använde Nisse Westerström huvudsakligen färgpulvret i sitt eget måleriföretag. Flera byggnader i Skåne försågs med ett skyddande lager av Glor-Isol slamfärg flera år. Redan 1983 bestämdes kvaliteten objektivt genom ett test av Statens Provningsanstalt. Det faktum att Nisse Westerström ofta var tvungen att komma i mer än tjugo år för ett nytt målarjobb kan ha begränsat tillväxten i hans måleriverksamhet, men hans kunder var ytterst nöjda.

När Glor-Isol också kom ut som det bästa ”rödfärg” i det periodiska testet 2012 av försäkringsbolaget ”Folksam”, hittade Glor-Isol Torrslamfärg vägen tillbaka till flera privatpersoner (som kunde beställa via webbsidan www.glorisol.se). På grund av sin ålder beslutade Nisse Westerström i slutet av 2018 att överlämna det recept på Glor-Isol färgpulver som tillverkats av Thord Schunnesson till sin efterträdare.

I början av 2018, efter att ha köpt några hinkar Glor-Isol färgpulver för att måla sitt "semesterhus"och övertygad av kvaliteten och möjligheterna med den vackra Glor-Isol-produkten, tog holländska Colette Vuulink och Joost van der Linde över Glor-Isol produktion och försäljningen från Nisse Westerström 2019.

"Glor-Isol" är ett EU-registrerat varumärke och alla Glor-Isol produkter tillverkas och säljs för närvarande enbart av Glor-Isol BV.

Vi ser fram emot att få kontakt med er, för rådgivning och försäljning av dessa fantastiska produkter.