Hur

SEDAN 1930

Glor-Isol Torrslamfärg

Hur går det till?

Vilken mängd?

Vår produkt kallas "Torrslamfärg". Glor-Isol Torrslamfärg är ett pulver som ska blandas med vatten och emulgerad linolja för att få den bästa slamfärgen (eller rödfärgen).

Slamfärg är en typisk skandinavisk färg som använts i flera hundra år för att måla och så att träfasader förblir i gott skick. . Den välkända "rödfärgen" är en slamfärg i den typiskt röda färgen från stenbrotten i Falun, Sverige. På Glor-Isol har vi lyckats med att använda ett mindre förorenat, mindre giftigt och ändå bättre färgfast pigment än det som används i andra välkända slamfärger eller "rödfärger".

Med 90 års know-how och erfarenhet har vi gjort det mycket enkelt för dig.
Du tar bara vårt pulver (torslamfärgen), tillsätter vatten, tillsätter linolja och lite tvål (den emulgerade linoljan), rör om ordentligt och du är redo att köra!

Glor-Isol Torrslamfärg kan användas för antingen pensel- eller sprutmålning, du behöver bara ändra vattenmängden för att blanda enligt instruktionerna.
Vid varje färgprodukt du köper från Glor-Isol medföljer en omfattande bruksanvisning.
Längst ner på denna sida hittar du Glor-Isol Färgkalkylator som hjälper dig att bestämma hur mycket av de olika ingredienserna du behöver för att måla en viss yta.
Nedan förklarar vi mer detaljerat hur det fungerar att måla med Glor-Isol Torrslamfärg.

Färgblandning
Blanda bara den färg du kommer att använda under en dag.
Det fungerar bäst om du häller vattenmängden i en hink och sedan blandar i det pulver du behöver, medan du rör om.
Tillsätt sedan den mängd emulgerad kokt-linolja du behöver (eller kokt linolja som är emulgerad med 10% flytande gröna såpa)
Rör om i minst 10 minuter med en färgblandare till exempel.
Tillsätt vid behov mer vatten för att få önskad konsistens.
Slamfärgen är nu klar för användning.

Användning
Färdigt Glor-Isol slamfärg är avsedd för målning på nytt ohyvlat trä eller trä som tidigare målats med slamfärg.
Gammal löst sittande slamfärg borstas bort innan målning.
Mögel ska behandlas med ett antimögelmedel innan målning.
Observera att färgen, innan den torkat, ej tål temperaturer lägre än +5℃.
Sprickor i färgen kan förekomma om den målas för tjockt eller om träet ej är rengjort från gammal löst sittande färg.

För bästa skydd rekommenderas att applicera två lager på nytt ohyvlat trä.

form_structure_1=[[{"form_identifier":"","name":"fieldname10","shortlabel":"","index":0,"ftype":"fradio","userhelp":"Hur vill du m\u00e5la?","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","title":"M\u00e5lningsteknik","layout":"two_column","required":true,"toSubmit":"value","choiceSelected":"","showDep":false,"untickAccepted":true,"choices":["Penselm\u00e5lning","Sprutm\u00e5lning"],"choicesVal":["brush","spray"],"choicesDep":[[],[]],"fBuild":{},"parent":""},{"form_identifier":"","name":"fieldname4","shortlabel":"","index":1,"ftype":"fnumber","userhelp":"Ange antalet kvm som ska m\u00e5las f\u00f6r ett lager.","userhelpTooltip":true,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","title":"Hur stor \u00e4r ytan du vill m\u00e5la (i kvm)?","predefined":"0","predefinedClick":false,"required":true,"readonly":false,"size":"small","thousandSeparator":"","decimalSymbol":".","min":"0","max":"","formatDynamically":false,"dformat":"number","formats":["digits","number","percent"],"fBuild":{},"parent":""},{"form_identifier":"","name":"fieldname17","shortlabel":"","index":2,"ftype":"fPageBreak","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","title":"Page Break","fBuild":{},"parent":""},{"dependencies":[{"rule":"","complex":false,"fields":[""]}],"form_identifier":"","name":"fieldname7","shortlabel":"","index":3,"ftype":"fCalculated","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","title":"M\u00e4ngd f\u00e4rdig f\u00e4rg som beh\u00f6vs.","predefined":"","required":false,"size":"medium","eq":"IF(fieldname10=='brush',ROUND(fieldname4\/2.5,0.5),round(fieldname4\/1.6,0.5))\n","suffix":" kg","prefix":"","decimalsymbol":".","groupingsymbol":"","readonly":true,"hidefield":false,"fBuild":{},"parent":""},{"form_identifier":"","name":"fieldname15","shortlabel":"","index":4,"ftype":"fSectionBreak","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","title":"Vilka ingredienser beh\u00f6ver du?","fBuild":{},"parent":""},{"dependencies":[{"rule":"","complex":false,"fields":[""]}],"form_identifier":"","name":"fieldname1","shortlabel":"","index":5,"ftype":"fCalculated","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","title":"M\u00e4ngd torrslamf\u00e4rg som beh\u00f6vs\u003Cbr \/\u003E","predefined":"","required":false,"size":"medium","eq":"IF(fieldname10=='brush',ROUND(fieldname7*(1\/4.8375),0.001),ROUND(fieldname7*(1\/7.525),0.001))","suffix":" kg","prefix":"","decimalsymbol":".","groupingsymbol":"","readonly":true,"hidefield":false,"fBuild":{},"parent":""},{"dependencies":[{"rule":"","complex":false,"fields":[""]}],"form_identifier":"","name":"fieldname8","shortlabel":"","index":6,"ftype":"fCalculated","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","title":"M\u00e4ngd vatten som beh\u00f6vs","predefined":"","required":false,"size":"medium","eq":"IF(fieldname10=='brush',ROUND(fieldname7*(3.5\/4.8375),0.001),ROUND(fieldname7*(6\/7.525),0.001))","suffix":" liter","prefix":"","decimalsymbol":".","groupingsymbol":"","readonly":true,"hidefield":false,"fBuild":{},"parent":""},{"dependencies":[{"rule":"","complex":false,"fields":[""]}],"form_identifier":"","name":"fieldname9","shortlabel":"","index":7,"ftype":"fCalculated","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","title":"M\u00e4ngd emulgerad linolja som beh\u00f6vs","predefined":"","required":false,"size":"medium","eq":"ROUND((fieldname8+fieldname1)*0.1,0.001)\n","suffix":" liter","prefix":"","decimalsymbol":".","groupingsymbol":"","readonly":true,"hidefield":false,"fBuild":{},"parent":""},{"form_identifier":"","name":"fieldname16","shortlabel":"","index":8,"ftype":"fSectionBreak","userhelp":"Ovanst\u00e5ende m\u00e4ngder \u00e4r avrundade, s\u00e5 m\u00e4ngd f\u00e4rdig f\u00e4rg som du f\u00e5r kommer att skilja sig n\u00e5got fr\u00e5n din insats. \u003Cbr\u003E Och det g\u00f6r det omr\u00e5de du kan m\u00e5la med det.","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","title":"Vad f\u00e5r du och vad kan du g\u00f6ra med det?","fBuild":{},"parent":""},{"dependencies":[{"rule":"","complex":false,"fields":[""]}],"form_identifier":"","name":"fieldname12","shortlabel":"","index":9,"ftype":"fCalculated","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","title":"M\u00e4ngd f\u00e4rdig f\u00e4rg du f\u00e5r baserat p\u00e5 ovanst\u00e5ende ingredienser","predefined":"","required":false,"size":"medium","eq":"ROUND(fieldname1+fieldname8+fieldname9*0.94,0.001)","suffix":" kg","prefix":"","decimalsymbol":".","groupingsymbol":"","readonly":true,"hidefield":false,"fBuild":{},"parent":""},{"dependencies":[{"rule":"","complex":false,"fields":[""]}],"form_identifier":"","name":"fieldname13","shortlabel":"","index":10,"ftype":"fCalculated","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","title":"Minsta yta du ska kunna m\u00e5la med denna m\u00e4ngd f\u00e4rdig f\u00e4rg, i ett lager","predefined":"","required":false,"size":"medium","eq":"ROUND(IF(fieldname10=='brush',fieldname12*2.5,fieldname12*1.6),0.25)","suffix":" kvm","prefix":"","decimalsymbol":".","groupingsymbol":"","readonly":true,"hidefield":false,"fBuild":{},"parent":""},{"dependencies":[{"rule":"","complex":false,"fields":[""]}],"form_identifier":"","name":"fieldname14","shortlabel":"","index":11,"ftype":"fCalculated","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","title":"Maximal yta du kan m\u00e5la med denna m\u00e4ngd f\u00e4rdig f\u00e4rg med ett lager","predefined":"","required":false,"size":"medium","eq":"ROUND(IF(fieldname10=='brush',fieldname12*3.0,fieldname12*2.3),0.25)","suffix":" kvm","prefix":"","decimalsymbol":".","groupingsymbol":"","readonly":true,"hidefield":false,"fBuild":{},"parent":""},{"form_identifier":"","name":"fieldname18","shortlabel":"","index":12,"ftype":"fCommentArea","userhelp":"Min \/ max yta-siffrorna kommer fr\u00e5n v\u00e5r erfarenhet. \u003Cbr\u003E Det faktiska yta du kan m\u00e5la varierar med typen (fin \/ grov) och tillst\u00e5nd (om\u00e5lad \/ m\u00e5lad) p\u00e5 undergrunden och med v\u00e4dret (svalt \/ varmt). \u003Cbr\u003E Vi rekommenderar att du applicerar 2 lager p\u00e5 nytt oplanerat virke. \u003Cbr\u003E Antalet lager p\u00e5 tidigare m\u00e5lat virke beror p\u00e5 tillst\u00e5ndet f\u00f6r den gamla slamf\u00e4rgen.","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","title":"Varning","fBuild":{},"parent":""}],{"0":{"title":"Glor-Isol F\u00e4rgkalkylator","description":"Ber\u00e4kna hur mycket Glor-Isol du beh\u00f6ver f\u00f6r m\u00e5larjobbet","formlayout":"top_aligned","evalequationsevent":"2","formtemplate":"cp_cff_13","evalequations":1,"autocomplete":1,"persistence":0,"customstyles":""},"formid":"cp_calculatedfieldsf_pform_1"}];

Tekniska fakta
Färgtyp: Slamfärg
Innehåll (av den torrslamfärg): Järnoxid, Järnsulfat, Stärkelse
Bindemedel: Emulgerad linolja
Glans: Matt
Förtunning: Vatten
Glor-Isol Torrslamfärg kan förvaras torrt i en tillsluten behållare i flera år.